Zoek

Het team
E-mailadres

Het team van 27 medewerkers en vrijwilligers zorgen voor de dienstverlening aan de klanten van NV Soma apotheek.

Wij streven ernaar om dienstverlening van hoge kwaliteit aan te bieden. Wij doen regelmatig aan interne onderzoeken om maatregelen te treffen om de dienstverlening te verhogen. Vaak hebben wij uw bijdrage nodig om onze dienstverlening toe te spitsen of te verbeteren.

  • Klachten- en ideeënbus
    In de apotheek hebben wij een klachten- en ideeënbus beschikbaar waarin u klachten en suggesties kunt deponeren. Uw inbreng wordt serieus genomen en bestudeerd door de verantwoordelijken en apothekers. Op grond van hun bevindingen worden waar nodig maatregelen getroffen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Binnenkort zal de klanttevredenheid struc tureel gemeten worden. Uw bijdrage speelt hierbij een belangrijke rol en vertrouwen erop dat u uw bijdrage levert. Nadere informatie volgt.Wachttijden
  • Wachttijden hebben onze continue aandacht. U wilt immers zo snel mogelijk geholpen worden! Toch komt het voor dat de wachttijden op bepaalde tijdstippen. Onze medewerkers hebben hun procedures aangepast om de wachttijd op zulke momenten tot een minimum te beperken, met dien verstande dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Alle controles moeten immers worden verricht. De maatregelen die zijn getroffen zijn bijvoorbeeld:
    • Recepten worden zo snel mogelijk aangenomen, zodat het verwerkingsproces van het recept kan worden gestart.
    • Bij de verwerking van recepten wordt een onderscheid gemaakt tussen wachtende klanten en klanten die de geneesmiddelen op een later moment ophalen (halers). Zo worden de recepten van wachtende klanten als eerst verwerkt. Indien u na de aanbieding van uw recept concludeert dat u later terug komt, geef dit alstublieft zo snel mogelijk door. Uw recept wordt dan tezamen met de andere recepten van halers op een rustiger moment verwerkt. Zo kan een wachtende klant eerder geholpen worden.