Zoek

Vaak gestelde vragen
E-mailadres

Vragen

Antwoorden

Waarom moet Ik als klant wachten?

 

Als u uw recept heeft aangeboden worden een aantal stappen doorlopen voordat u uw medicijn in ontvangst kan nemen. Al deze stappen zijn uitgebreid beschreven op de website onder:

Onze apotheek - Uw Recept.

 

 

Ik kom een geneesmiddel alleen afhalen, maar toch moet ik wachten! Waarom?

 

In principe zijn uw geneesmiddelen gereed wanneer u deze komt afhalen. Echter zijn de baliekrachten niet bevoegd om de geneesmiddelen aan u te overhandigen. Deze worden klaargezet voor een bevoegde assistent; deze controleert de klaargezette medicijnen nogmaals, alvorens deze aan u af te geven.
De assistenten zijn vaak ook nog bezig met één of meerdere recepten, waardoor u toch even moet wachten. Om dit te voorkomen, kunt u vragen uw medicijnen te laten bezorgen.

 

Welke verzekeringen accepteert NV Soma ?

 

NV Soma Apotheek heeft contracten gesloten met verschillende bedrijven en verzekeraars:

  • Agis Zorgverzekeringen Nederland
  • Assuria
  • Fatum
  • Self Reliance (PZS)
  • Staats Ziekenfonds (SZF)
  • Verschillende bedrijven

Indien u bent aangesloten bij een van deze bedrijven of verzekeraars, dan kunt u uw recept aanbieden. In alle andere gevallen bent u in de gelegenheid de voorgeschreven geneesmiddelen af te rekenen aan de kassa.